Terms and Conditions for Vendors

תקנון ותנאי שימוש באתר

ברוך הבא לאתר האינטרנט ADWRKS SHOP MARKETPLACE!

תנאים להקמת חנות:
על כל לקוח המעוניין להקים חנות וירטואלית באתר shop.adwrks.co.il חל תקנון אתר משתמשים כללי וכן התנאים הנוגעים לספקים הנמצאים בהמשך תקנון זה.

הנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן:

תנאי שימוש ומדיניות הפרטיות אלו מסדירים את מערכת היחסים שבין החברה לבין הגולש ו/או המנוי בשירותי האתר (להלן: “המשתמש”) בכל הקשור לגלישה ו/או שימוש בשירותים שהאתר מספק, והתנאים עשויים להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. נא להקפיד לעיין ולהתעדכן בתנאים אלה, שכן גלישה או שימוש של כל אדם ו/או גוף הגולש ו/או צופה ו/או רוכש מוצר/ים ו/או שירותים ו/או מציע הצעות ו/או כל שימוש אחר במישרין או בעקיפין באתר מהווה הסכמה לכל האמור בו, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות (להלן: "מדיניות הפרטיות"), המפורטים בתקנון זה, כפי שיעודכנו מעת לעת וללא כל הודעת פרסום מוקדמת מצד החברה בעמודי האתר השונים.
במידה ואינך מסכים לאמור בתנאי שימוש אלה, הנך מתבקש לחדול מגלישה בו ו/או לעשות שימוש כלשהו בשירותי האתר.
כל המשתמשים באתר חייבים להסכים לתנאי השימוש ומדיניות האתר ושל הספק (להלן "המוכר") לפני מתן הצעה ו/או כל ביצוע הרכישה.

קבלת תנאי שימוש
הגלישה והשימוש שתעשה באתר www.adwrks.co.il (להלן: "האתר") כפופים לתנאי השימוש.
חברת Adwrks 365 מ.ע 558384558 מרחוב המתכת 32, כרמיאל (להלן: “החברה”) היא מקימת האתר www.adwrks.co.il (וכל התת הדומיינים תחתיו) באינטרנט והמפעילה שלהם. במסגרתם החברה מפעילה את: פורטל העסקים, שירותי קידום ופרסום דיגיטלי לעסקים וזירת מסחר Adwrks Shop Marketplace (להלן: “השירות”).
תקנון ותנאי שימוש באתר www.adwrks.co.il וכל התתי דומיינים תחתיו.
בהמשך מופיעים מונחים משפטיים חשובים החלים על כל מי שמבקר באתר שלנו ו/או משתמש בשירותים שלנו.
האתר מציע מגוון רחב של שירותים, מוצרים ותכונות, וחלק מהמונחים שלהלן עשויים שלא להיות רלוונטיים לצרכים הספציפיים שלך.
מטעמי נוחות התקנון שימוש הנ”ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

הגדרות
"הפלטפורמה" או "האתר" – "www.adwrks.co.il" ו/או עובדיה, נציגיה, ו/או הנהלת האתר ו/או כל מי שפועל מטעם האתר.
"הרשמה" – תהליך אשר במהלכו הגולש, באמצעות ממשק של האתר, באמצעות נציגנו בטלפון או כל מדיה אחרת , מספק לחברה מידע אודותיו ומאשר קבלת תוכן ומידע פרסומי אודות החברה ו/או המוצרים.
"משתמש" ו/או "רוכש" ו/או "קונה" – אדם בעל כשרות משפטית, אשר מרצונו החופשי הקליד את פרטיו האישיים באתר הנ”ל ו/או הציב הצעה ו/או ביצה רכישה.
"המשתמשים" ו/או "הלקוחות" ו/או "הגולשים" – הגולשים ו/או המשתמשים באתר ו/או הלקוחות אשר יציבו הצעות מחיר ו/או יבצעו רכישה באמצעות האתר ו/או מי מטעמם.
"ספק" ו/או "מוכר" ו/או "בית מכירות" – הצדדים אשר מנהלים את המכירות, אחראים על כל המידע שמפרסמים אודות הנכסים המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר.
"המוצרים", "השירותים", "הפריטים" – כל מוצר ו/או שירות שמוצע למכירה באתר.
"מכירה ישירה" ו/או "קנה עכשיו" – זוהי מכירה בה המחיר קבוע על ידי המוכר מראש ולא ניתן לשנותו, וניתן לבצע רכישה ללא התמחרות.
"מכרז" ו/או "מכירה פומבית"- זוהי מכירה בה המוכר קובע מחיר מינימלי התחלתי לכל נכס, ועל כל קונה המביע עניין בו יוכל להציע הצעת מחיר, כאשר המציע את המחיר הגבוה ביותר בשעת סיום המכירה יהיה זה ש"יזכה" במכרז..
"כונס נכסים" או "הכונס" או "בא כוח" או "מנהל עיזבון" – מוכר אשר ממונה מטעם בית משפט ו/או רשות ההוצאה לפועל ו/או כל רשות מוסמכת אחרת לשם מכירת מוצר, המעמיד מוצר למכירה באתר בדרך של התמחרות.

כללי
המשך הגלישה ו/או שימוש באתר מעידה על הסכמתך להיות כפוף לכל התנאים והכללים האמורים בתנאי שימוש אלה וזה ללא כל הסתייגות או התנאה מצדך. תנאים אלה יחולו על כל הגולשים וכל המנויים באתר.
האתר www.shop.adwrks.co.il להלן "האתר" מספק פלטפורמה אינטרנטית לאנשים פרטיים, חברות (פרטיות וציבוריות), תאגידים, כונסי נכסים, גופים ציבוריים(בנקים, חברות ביטוח וכדומה) ו/או כל גוף אחר אשר יבחר להשתמש בפלטפורמה המקוונת Adwrks.co.il על מנת להעמיד לרשות הציבור את מוצריהם/שירותיהם למכירה בצורת מכירה ישירה או מכרז.
באתר ניתן להציע הצעות מקוונות ולרכוש מוצרים וזאת על בסיס עיונו של הרוכש בתיאור המוצר ו/או וכל החומר הנלווה שפורסמו על-ידי הספק (המוכר) באתר וזאת ללא היכרות אחרת עם המוצר בעת מתן ההצעה ו/או הרכישה. עסקת מכר מרחוק כהגדרתה בסעיף 14 ג לחוק הגנת הצרכן , התשמ”א 1981 .
בנוסף השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר.
הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.
כניסה, הרשמה, שימוש והתחברות לאתר והזמנת שירותים ו/או מוצרים ממנו, מהווים אישור לכך שקראת והסכמת לתנאי שימוש אלה. כמו כן, אתה מסכים לתנאי השימוש של המוכר המציע את המוצר ממנו הנך מבצע רכישה.
מובהר כי המוצרים המוצעים והנמכרים באתר, נמכרים על ידי צדדים שלישיים(בעלי החנויות). האתר הינו פלטפורמה מקוונת המתווכת בין הקונה למוכר ומכאן שהאחריות הבלעדית על כל הפרטים שסופקו, אמינותם, איכותם ותנאי מכירתם על המוכר בלבד. ואין לראות בחברה ו/או באתר Adwrks.co.il כמי שמוכרים את המוצרים וכמי שחבים באחריות כלשהי בגין עצם מכירתם ו/או טיבם.
כמו כן באחריות המשתמש לבצע את כל הבדיקות הנדרשות לשם ביצוע רכישה, וזאת טרם הקניה בפועל באתר, לבדוק את תנאי המכירה אשר הוצגו על ידי המוכר, לרבות תנאים בדבר עלויות נלוות למחיר המוצר המוצע וכיוצ"ב.

שימוש יעיל באתר(לביצוע רכישות ו/או מתן הצעות)
הצעד הראשון לשימוש יעיל באתר זה הוא רישום. רק לאחר ההרשמה והסכמה לתנאי השימוש יפתחו רוב הפרטים והאפשרויות של האתר, מלבד הגשת הצעות מחיר ורכישה שיצריכו ממך פעולות נוספות. אנא בדוק וקרא בעיון כיצד הפלטפורמה פועלת.
כמו כן, מכיוון שלמחשבים שונים, ולספקי אינטרנט שונים יש מהירויות שונות, אנחנו ממליצים לא להמתין עד השניות האחרונות כדי להציע הצעה, כי שעון הספירה לאחור לא יכול להיות מדויק וזהה אצל כולם. תהליכים רבים יכולים להשפיע על הזמן שהמשתמש רואה על המסך בפועל כגון: מהירויות מחשב, מהירויות חיבור לאינטרנט, וכו'. ולכן אנו ממליצים לא לחכות עד הדקות האחרונות של המכירה הפומבית כדי להציע הצעה. במידה ותבחר להמתין עד לדקות או השניות האחרונות של שעון הספירה לאחור כדי להציב את ההצעה שלך והיה וההצעה שלך לא מתקבלת, הנהלת האתר לא נושאת באחריות ולא מחויבת להציע מחדש את המוצר ו/או לגרום שההצעה שלך תתקבל.
אם ייקבע כי היתה בעיה כלשהי במערכת שאולי מנעו מההצעה שלך מלהיות מוצעת, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבחון את כל ההצעות ואולי לפתוח מחדש את הצעות על המוצר. קביעה זו תיעשה על בסיס כל מקרה ומקרה ותהיה על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. כמובן שבחברה אנחנו תמיד נשאף לספק סביבה הוגנת, ברמה הכי גבוהה ושקופה להצעות עבור כל קהל הצרכנים שלנו.

צפיה במידע
גולשים, קונים פוטנציאליים ובעלי עניין יכולים להיחשף למידע כללי על המוצר על ידי לחיצה על הקישורים לדף ההצעה ו/או מכירה ו/או חנות המציעה את המוצר.
מידע נוסף על המוצר עשוי להיות זמין גם על ידי לחיצה על קישורים נוספים הממוקמים בדף פירוט של מוצר מסוים ובכפוף לכניסה/הרשמה לאתר.

הרשמה לאתר וזכאות שימוש
הזכות של כל גולש לבצע קנייה באתר הינה ללא עלות להנהלת האתר – Adwrks.co.il ו/או לחברה.
טרם ביצוע הזמנה ו/או מתן הצעה על מוצר או שירות כלשהו יידרש המשתמש לספק פרטים אישיים וככל הנראה להירשם לאתר באמצעות בחירת שם משתמש\כתובת דוא"ל וסיסמא ובנוסף ייתכן ויידרש להכניס פרטים נוספים כגון: שם, כתובת, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות ופרטים נוספים.
מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמשים באתר שום חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכן מסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של כל משתמש. עם זאת, מילוי חלק מהשדות בהליך הרישום לאתר ו/או בעת רכישת מוצר/ים ו/או מתן הצעה יכול להוות תנאי הכרחי לסיום הליך ההרשמה ו/או ביצוע הזמנה ו/או מתן הצעה.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב ו/או לחסום גישה לאתר לכל משתמש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
ההרשמה באתר והשימוש בו, לרבות יצירת שם המשתמש והסיסמא הינה אישית ואינה ניתנת להעברה לשום גורם אחר, בתמורה או שלא בתמורה.
על כל משתמש חלה החובה לשמור בסודיות ולאבטח באופן אישי את הסיסמא המתקבלת מהאתר. המשתמש אחראי באופן מלא לכל פעולה הנעשית מתוך החשבון שלו. החברה לא תהיה אחראית לשום נזק ככל שייגרם בשל פריצה לחשבון שנגרמה בעקבות רשלנות של המשתמש בשמירה על הסיסמא שלו בסודיות.
המשתמש מצהיר בזאת כי הינו כשיר לבצע את כל הפעולות המשפטיות לפי חוק ועומד בתנאים המפורטים בתקנון זה.
המשתמש מצהיר ומתחייב, כי כל המידע שימסור ו/או ימלא באתר, הינו נכון, אמין, מלא ומדויק וכן כי בצע את ההרשמה ו/או מסר את המידע בעצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט המקרים בהם הוא הורשה לעשות זאת במפורש.
מובהר בזאת כי השימוש באתר על ידי קטינים יהיה אך ורק בכפוף לאישור הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם. ככל שהמשתמש הינו קטין מתחת לגיל 18, הוא נדרש לבקש מהוריו או מהאפוטרופוס החוקי שלו רשות לפני השימוש באתר זה.
האחריות לשימוש ופיקוח על הצפייה בתוכן האתר והשימוש בו חלה על המשתמש, הוריו או האפוטרופוס החוקי שלו בלבד, והמשתמש פוטר בזאת את החברה מכל אחריות בקשר לכך.
במידה והנרשם בשם ישות עסקית, הוא מצהיר שהוא מורשה חתימה ו/או שיש לו את הסמכות ו/או ייפוי כוח כדין לחייב את הישות להסכם זה.
הנהלת האתר אינה בודקת את זהותו של כל בית עסק ולא תשא בשום אחריות בגין כל טענה או תביעה או דרישה של צד ג' כנגד אותו בית עסק או אחריות כלשהי לנזקים הנטענים ע"י בית העסק.
יודגש כי מסירת פרטים שקריים ביודעין מהווה עבירה פלילית וכל משתמש העושה זאת צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו לחברה ו/או למי מטעמה.
יודגש כי אישור עסקה ע"י חברת האשראי מהווה תנאי מוקדם לביצוע הרכישה, וכי העסקה תצא לפועל רק לאחר קבלת אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב.
חיוב הרוכש בגין עלות המוצר ו/או השירות שרכש, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ו/או חשבון PayPal, ורק לאחר ביצוע ההזמנה בפועל ואישורה על ידי חברת כרטיסי האשראי ו/או PayPal.

ניהול משתמשים ומבקרים באתר
החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ובין אם על ידי חסימת כתובת ה IP של המחשב שלו, כתובת ה MACID של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על הגולש.
החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על ידי הגולש ואשר יש בה משום הפרת סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל.
גולש זכאי לגלוש ולהשתמש בשירותי האתר בכפוף לאמור בתקנון זה.
צוות האתר / הנהלת האתר יעשה כל שביכולתו להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר/מנויים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע בחוסר תום לב מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לה תהיה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי צוות האתר www.adwrks.co.il
כל משתמש באתר יפעל ביושר וביושרה באתר; אחרת, זכויות המשתמש שלו יבוטלו. כל מציע/רוכש יבדוק ויציית לתנאי המכירה עבור כל מוצר בנפרד בהתאם לפרטיו ותנאי המכירה המפורסמים באתר.
החברה רשאית להשעות/להסיר את חשבון כל משתמש ולבקש סעד משפטי במידה וצוות האתר ו/או החברה בכל עת חושד כי משתמש כלשהו כקונה או כמוכר, ביצע או עסק במרמה או בפעילויות הונאה הקשורות לשימוש כלשהו באתר.
כל משתמש המציע הצעות מזויפות באתר זה ו/או שלא עומד בהתחייבות בהתאם להצעות שהציע וזכה בהם יוסר מהאתר באופן מיידי וללא הגבלת זמן.

תכנים באתר
חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של החברה וכך גם השמירה על חוקי מדינת ישראל. לפיכך, בעשותך שימוש כלשהו באתר לרבות צפיה ו/או רכישה ו/או מתן הצעה על מוצר ו/או שירות כלשהו באתר, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית.
במסגרת מסירת תכנים לפרסום המשתמש מנוע מלפרסם באתר, בין היתר, את התכנים הבאים(למען הסר ספק יובהר כי הכוונה גם לתמונות, ציורים, גרפיקות, עיצובים, איורים וכיוצא בזה): תכנים מאיימים, בעלי אופי מיני בוטה, גזעניים, לשון הרע, מעודדים ו/או מסיתים לביצוע עבירות פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות של אדם כלשהו ו/או יישות עסקית כלשהי, תכנים מזיקים, הפוגעים ו/או העלולים לפגוע ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי בחוק, תכנים אשר מפירים זכויות קניין רוחני, תכנים העלולים להוות הטעייה ו/או כל תוכן כוזב או מטעה, כל תוכן הפוגע או עלול לפגוע בתיד בשמו ו/או במוניטין הטוב של משתמש כלשהו ואו בתי עסק ו/או צדדים שלישיים.
החברה שואפת שהמידע המוצג למשתמשים באתר, יוצג ללא הפרעות אך למרות זאת יתכנו שיבושים טכניים, תקלות צד ג’, ואף ייתכנו הפרעות בזמינות האתר. ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכל המשתמשים בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות/הורדת האתר.
החברה משאירה לעצמה את הזכות לסרב לפרסם תכנים, אשר לדעתה מפרים איזה מהתנאים של תקנון שימוש זה ו/או עלולים לפגוע בחברה ו/או באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, כמו כן, החברה רשאית למחוק תכנים אלו בכל עת, ומבלי חובת מתן הודעה מוקדמת כלשהי.
בעמודים השונים באתר עשויים להיות מוצגים תכנים של צדדים שלישיים, לרבות פרסומות וקישורים העלולים להוביל לאתרים חיצוניים, עצם הימצאותם באתר אינם מהווים ערובה שמדובר באתרים מהימנים, הביקור בהם נעשה על דעתו ואחריות הבלעדית של אותו המשתמש בלבד, וכך גם כל שימוש בתוכן של צדדים שלישיים כפוף לתקנון ו/או תנאי שימוש ו/או מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים. ולאותו המשתמש לא תהיה שום טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או כלפי האתר בקשר לכך, בגין כל נזק, באופן ישיר או בעקיפין, העלול לנבוע משימוש ו/או פגיעה בפרטיות ו/או איסוף מידע ו/או שימוש בו על ידי צדדים שלישיים.
במידה ונתקלת במידע המופיע באתר, חומר לא חוקי או לא מוסרי, הנראה כלא תקין, הנך מתבקש להודיע על כך להנהלת האתר.
התכנים המופיעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של החברה ו/או המנויים באתר, ואין לעשות בהם שימוש אשר נוגד את האמור בתקנון זה, למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באותו האתר לו שייכים התכנים.
יובהר כי תמונות וסרטונים באתר הינם “להמחשה בלבד”.
החברה ו/או הנהלת האתר תהא רשאית לבצע כל פעולה ביחס לאתר לרבות למכור את האתר ו/או למכור שטחי פרסום באתר ו/או להציב בו קישורים ממומנים בעמודי האתר השונים, וזאת מבלי מתן שום הודעה מוקדמת וללא שום אזכור בעמודים השונים באתר.

הגבלת אחריות החברה
האתר ניתן לשימוש המשתמש במצבו העכשווי וכפי שהוא דהיינו ("AS IS") ושאין על החברה שום אחריות לעדכן תכנים, לספק שירותים מסוימים וייתכן ובעתיד מבנה, עיצוב האתר והתכנים שלו עשויים להשתנות.
האתר היא פלטפורמה המתווכת בין מוכרים לבין קונים. האתר אינו אחראי ולא ישא בכל אחריות לתכנים שמפורסמים ע"י צדדים שלישיים ו/או המנויים באתר. התוכן מוזן לאתר בד"כ על ידי צדדים שלישיים או על פי בקשת הספק(המוכר) מהנהלת האתר, ומפורסם ללא בדיקה ועל כן, הנהלת האתר אינה נושאת באחריות על כל התכנים המפורסמים.
יובהר כי החברה ו/או הנהלת האתר Adwrks.co.il ו/או מי מטעמם אינם מוכרים את המוצרים ו/או השירותים המוצגים באתר, ואינם נושאים בכל אחריות לאיכות המוצרים ו/או השירותים, למשלוחים, לתיאור ותכונות שלהם, לשמות היצרנים ו/או המותגים ובכלל כל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע לפרטים האמורים לעיל.
האחריות המלאה והבלעדית בכל הנוגע למוצרים ו/או השירותים באתר חלה על אך ורק על המוכרים, בעלי החנויות.
הפרטים על המוצרים/השירותים המופיעים בחנויות האתר Adwrks.co.il מוצגים באחריות המוכרים בלבד, ואין בהצגתם באתר משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו"ב.
כל התמונות המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד, כפי שנמסרו ו/או הועלו לאתר על-ידי המוכרים, לצרכי הצגתם באתר.
החברה אינה מפקחת ואינה אחראית על אמינות ו/או דיוק המידע המפורסם ע"י המוכרים, ההתאמה בין התמונות למוצר ו/או השירות , הפירוט והתוכן המוצעים למכירה בחנויות.
כל המוצרים ו/או השירותים ו/או התוכן המוצגים באתר, שייכים למפרסמים בלבד, שאינו האתר, ואינם מהווים תחליף כזה או אחר להתייעצות מקצועית עם גורם מוסמך בכל מקרה ועניין משפטי ו/או מקצועי . אין להסתמך על האתר ועל המידע המצוי בו.
לחברה שמורה הזכות שלא לאשר רכישת מוצרים ו/או מתן הצעות על ידי המשתמשים באתר, במקרה בו המשתמש אינו עומד בתקנון ותנאי השימוש באתר, או עפ"י כל דין אחר המקובל לפי חוק.
האתר לא ישא בכל אחריות בנוגע למידע ו/או שירותים המופיעים באתרי אינטרנט אחרים והאתר שומר לעצמו את הזכות לבצע כל שינוי, מחיקה , השמטת פרטים מכל תוכן שיועלה לאתר ע"י המוכרים על פי שיקול דעתו הבלעדי.
אין החברה מתחייבת לפעילות רציפה ותקינה של האתר ו/או לביצוע העסקה. כך גם, האתר לא יישא בכל אחריות עבור תקלות שעלולות לנבוע מהעברת מידע מהקונים למוכרים ו/או מהמוכרים לקונים.
האתר מהווה פלטפורמה בלבד, ואינו אחראי לתקינות ונכונות פרטי הפרסום בו, שינויים במחירים, מועדי אספקה או כל מידע אחר בנוגע למכירות באתר.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום משתמשים באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי.
האתר עשוי לכלול פרסומות של צדדים שלישיים. מובהר, כי החברה איננה אחראית לתוכן של הפרסומות המוצגות והיא אינה ממליצה ו/או מעודדת את המשתמשים לצפות בפרסומות ו/או לרכוש את המוצרים ו/או השירותים המוצעים במסגרתן.
כל התכנים באתר, באופן מלא או חלקי, לרבות תקנון אתר זה עשויים להיות מתורגמים לשפות אחרות באמצעות כלי תרגום אוטומטיים, התרגום ככל שיעשה הינו לנוחות המשתמש בלבד. הנוסח המחייב את החברה יהיה בשפה העברית בלבד.
סליקת כרטיסי האשראי של רוכשים דרך האתר מתבצעת באמצעות ספק הסליקה והחברה אינה שומרת פרטי כרטיסי אשראי שנמסרו על ידי משתמשי האתר בעת ביצוע הרכישה ו/או מתן הצעה.
בכפוף לכל דין החל על ההתקשרות שבין המשתמש לאתר, המשתמש מסכים ומאשר כי החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, דירקטורים, מנהליה, בעלי מניותיה ו/או נציגיה לא ישאו באחריות בגין (א) נזק כלשהו (ישיר או עקיף) שנגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי אחר ביחס לשימוש שנעשה על ידי המשתמש (בין במישרין ובין בעקיפין) באתר ו/או בשירותים; (ב) כל תקלה, שגיאה או מחדל של האתר ו/או השירותים; (ג) כל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, או מקרי, מיוחד, עונשי או נזק עקיף אחר תחת כל תיאוריה משפטית עקב גישה לאתר או לשימוש בו ו/או שימוש בחלק כלשהו של השירותים או עקב כל הפרעה לגישה לאתר או לשימוש בו, גם אם ידעה החברה על אפשרות של נזקים כאמור.
במידה והחברה תימצא אחראית לכל נזק שייגרם לך בעקבות שימושך באתר ו/או הקשור בדרך כלשהי לשימושך באתר ו/או בשירותים, אזי אחריות החברה לא תעלה בכל מקרה ובמצטבר על הסכום הכולל ששולם על ידך לחברה בגין השימוש באתר ו/או בשירותים במהלך תקופה של שנים עשר (12) חודשים שקדמו באופן מיידי לאירוע שהביא לתביעה הרלוונטית, או, במידה ולא שולם כל סכום כאמור, על סכום של מאה דולר (US$ 100). הגבלת האחריות מוסכמת בזאת, ומשקפת את הקצאת הסיכון בין הצדדים.

מדיניות פרטיות
האופן בו החברה אוספת, משתמשת וחושפת מידע המאפשר זיהוי אישי מהמשתמשים של באתר.
החברה מכבדת את פרטיות של כל גולש ומשתמש באתר, ורואה כערך עליון לשמור עליה.
החברה עושה מאמצים רבים על מנת לשמור ולהגן על המידע שנמסר על ידי המשתמשים ונוקטת באמצעים חדשניים המקובלים בשוק בכדי לשמור על אבטחת המידע ועל פרטיותם.
מטרת מדיניות זו להבהיר מהם נוהגי ונהלי החברה בנוגע לפרטיות המשתמשים באתרים וכיצד אנו משתמשים במידע שנאסף ו/או הנמסר לה על ידי המשתמשים באתר .
כל ההגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיו כמשמעם בתנאי השימוש ו/או תקנון אתר, למעט מקרים בהם צוין במפורש אחרת.

קניין רוחני
האתר כמו גם כל המידע המצוי בו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, כותרות, רעיונות, רשימת לקוחות, מידע שסופק ע"י המוכרים, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר הנ"ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של האתר www.Adwrks.co.il ו/או של החברה ו/או מי מטעמה, והנך מתחייב לשמור על זכויות היוצרים ו/או קניין רוחני ו/או זכויות אחרות על פי כל דין של האתר ו/או החברה ולהימנע מפגיעה ו/או שינוי ו/או שיבוש תכנים באתר או פגיעה בזכויות צד ג' כלשהו.
כל העתקה, צילום, שכפול בכל דרך, בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי מכני או בכל אמצעי אחר, שימוש מסחרי אינו מורשה, מלא או חלקי, אסורים בהחלט, אלא אם התקבל על כך אישור ובכתב מהנהלת האתר ו/או החברה לעשות שימוש בחומרים אלה.
חל איסור חמור על סריקת נתונים אוטומטית או ידנית מהאתר Adwrks.co.il ללא אישור מפורש בכתב מהנהלת אתר.

איסוף מידע והשימוש בו
הנהלת האתר ו/או החברה רשאיות לאסוף, לשמור וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש במועד ההרשמה ו/או במידע אשר נאסף אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש בפלטפורמה ו/או שימוש בשירותי החברה על מנת לשדרג ולשפר את נראות האתר, ו/או את השירותים ואת התכנים המפורסמים באתר.
יחד עם זאת, החברה לא תמסור את פרטי המשתמש האישיים למפרסמים ו/או לצדדים שלישיים אחרים .
החברה רשאית לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות וסטטיסטיות, ולהעביר את המידע הסטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים וזאת בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות. מידע זה לא יזהה את המשתמש אישית.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת המשתמש את פרטי ההתקשרות שלו לחברה והסכמתו לתנאי שימוש האתר, והסכמה לקבלת ניוזלטר, תהיה החברה רשאית לשלוח לאותו המשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או בהודעת סמס או בכל דרך התקשרות אחרת שנמסר על ידי המשתמש. הניוזלטר עלולים לכלולים מידע בדבר שירותי החברה, חדשות, עדכונים, מבצעים שונים וכן מידע שיווקי ופרסומי של החברה ו/או של צדדים שלישיים. המשתמש יוכל להסיר את עצמו בכל עת ולהפסיק לקבל את המידע כאמור, כמפורט בתקנון זה.
החברה עושה שימוש ב- cookies ובטכנולוגיות דומות במהותן לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר (להלן ביחד: "העוגיות"), ובכלל זה הכוונה באיסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, להתאמת האתר להעדפות האישיות של המשתמש ולצרכי אבטחת מידע. Cookies היא מחרוזת אותיות או מספרים, המשמשת לאימות, למעקב ולאיסוף מידע אודות הגולש, הצפייה והשימוש באתר וכן ניתן לאגור מידע אודות הקהל (כגון גיל, מין ותחומי עניין), כגון שמירת העדפות המשתמש.
בהסכמה לתנאי שימוש ומדיניות פרטיות אלה, אתה מתיר לחברה להשתיל “Cookies” על מחשבך, להשתמש במידע האגור ב Cookie ולזהות אותך על פיו.

אבטחת מידע
החברה עושה מאמצים רבים על מנת להגן על שלמות המידע ואבטחת המידע מפני גישה ו/או שימוש ו/או גילוי של גורמים בלתי מורשים וצדדים שלישיים. על אף המאמצים והמשאבים המושקעים באבטחת המידע, החברה אינה יכולה להתחייב בפני המשתמשים והגולשים לכך שהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים ומאובטחים באופן מוחלט ולא תתאפשר חדירה בלתי חוקית למאגרי המידע הכלולים באתרים וברשת האינטרנט.
ידוע למשתמשים שהחברה לא תשא בכל אחריות בגין כל נזק ו/או אובדן בצורה ישירה או עקיפה ,שנגרמו כתוצאה מכך ,לרבות בשל פגיעה בפרטיות.
בנוסף, כפי שפורט בהסכם תנאי השימוש אלה, סליקת כרטיסי האשראי של רוכשים דרך האתר מתבצעת באמצעות ספק סליקה חיצוני והחברה אינה שומרת את פרטי כרטיסי אשראי שנמסרו על ידי משתמשי האתר.

המוצרים באתר
מובהר כי המוצרים המפורסמים ו/או המוצעים והנמכרים באתר, נמכרים על ידי צדדים שלישיים(בעלי החנויות ו/או הספקים). האתר הינו פלטפורמה מקוונת המתווכת בין הקונה למוכר ומכאן שהאחריות הבלעדית על כל הפרטים שמפורסמים, מסופקים, אמינותם, איכותם ותנאי המכירה יחולו על המוכר בלבד. ואין לראות בחברה ו/או האתר כמי שמוכרים את המוצרים וכמי שחבים באחריות כלשהי בגין עצם מכירתם ו/או טיבם.
כמו כן באחריות המשתמש לבצע את כל הבדיקות הנדרשות לשם ביצוע רכישה, וזאת טרם הקניה בפועל באתר, לבדוק את כל תנאי המכירה שפורסמו על ידי המוכר, לרבות תנאים בדבר עלויות נוספות שעלולות להתווסף למחיר המוצר המוצע וכיוצ"ב.
תמונות המוצרים באתר הינן לצרכי להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים ו/או סטיות בין התמונות לבין המוצרים בפועל.
מובהר כי כל התמונות המופיעות באתר מועלות ו/או מסופקות על ידי המוכרים אשר מצהירים כי הינם בעלי הזכויות המלאים בתמונות אלו ו/או קיבלו אישור על כך בכתב מבעלי הזכויות המקוריים, והאחריות בגין האמור, חלה באופן בלעדי על המוכרים ו/או הספקים.
עבור כל מוצר ו/או שירות המוצע למכירה ו/או למכרז פומבי באתר מוצג פירוט, תיאור, מפרט טכני(במידה וקיים), מחיר, פרטי אחריות, אפשרויות משלוח, תנאי תשלום, פרטי הספק (המוכר) ופרטים נוספים בהתאם לסוג המוצר או השירות.
הסכומים המוצגים באתר בד"כ כוללים מע"מ, ייתכן ותידרש תוספת משלוח ו/או עלויות נלוות כפי שמצוין בדף המוצר ו/או בתנאי המכירה של החנות, ובאחריות המשתמש לוודא ולברר זאת לפני מתן הצעת מחיר ו/או ביצוע רכישה.

תשלומים
התשלומים עבור המוצרים ו/או השירותים באתר מבוצעים באמצעות חברות חיצוניות PAYME ו – iCount. חלק מהנתונים הנדרשים לצורך עיבוד התשלום או לתמיכה בו, כגון הסכום הכולל של הקניה, פרטי זיהוי ופרטי כרטיס אשראי . למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות שלהן.
בפלטפורמה מתאפשרת סליקת כרטיסי אשראי באינטרנט בכל סוגי המכשירים, ניידים או נייחים. וזאת כמובן במערכת מאובטחת ומוצפנת בתקנים המחמירים ביותר הנהוגים בעולם.
כל תשלומי המיסים בגין המכירות/הרכישות באתר יחולו על המוכרים באתר והן על הקונים בלבד, ומובהר כי החברה לא תישא בשום תשלומי מיסים בגין הרכישות ו/או המכירות המתבצעות באתר פרט לעמלות המתקבלות מהספקים(המוכרים).

ביטול עסקה, אחריות ושירות
באתר ניתן להציע הצעות ו/או לרכוש מוצרים ו/או שירותים על בסיס עיונו של המשתמש בכל במוצר ו/או השירות שפורסם ע"י המוכר. כל משתמש רשאי לבטל עסקה בהתאם להוראות החוק: עסקת מכר מרחוק כהגדרתה בסעיף 14 ג' לחוק הגנת הצרכן , התשמ”א 1981.
למרות האמור לעיל, חלק מהעסקאות באתר אינן נמצאות תחת תחולת חוק הגנת הצרכן. מדיניות הביטול ביחס לעסקאות אלה תהיה בהתאם לתנאי המכירה ו/או תקנון המוכר להם הסכים המשתמש בעת הרכישה ו/או מתן ההצעה.
למען הסר ספק, יובהר כי האתר הינו פלטפורמה המתווכת בין הקונה למוכר ומכאן שהאחריות בגין ביטול עסקה ו/או יישום חוק הגנת הצרכן חל על המוכר בלבד המשתמש בפלטפורמה. הרוכש נדרש לפנות ישירות אל המוכר בהתאם לפרטי ההתקשרות המפורסמים בדף המוצר ו/או בדף החנות ו/או הספק. הרוכש מוותר בזאת על כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה כנגד הנהלת האתר ו/או החברה בגין כך.
האחריות למוצרים המוצעים הנמכרים באתר, האחריות בגין האמור, חלה באופן בלעדי על הספקים ו/או המוכרים.
בכל שאלה לגבי המוצרים והשירותים המוצגים באתר, הנך מוזמן לפנות לספק הרלוונטי, שפרטיו מצויים בדף המוצר ו/או השירות אותו רכשת ו/או הינך מעוניין לרכוש.
במקרה הצורך הנהלת האתר ישמחו לעמוד לשירותך info@adwrks.co.il

דרישות למתן הצעות מחיר
מתן הצעה באתר זה היא תהליך פשוט. אם אתה מתכוון להציע על מוצר כלשהו, ברוב המקרים, הרשמה זה כל מה שנדרש. במקרים מסוימים, יהיה עליך לפעול לפי ההנחיות הנוספות להגשת הצעות מחיר ספציפיות באותו המוצר.
אם אתה מתכוון להציע הצעות, מומלץ מאוד לך להירשם לפחות 72 שעות לפני סגירת הצעות, רק כאמצעי זהירות נגד כל מיני בעיות רישום שעלולות להיות.
אין צורך בתשלום עבור ההצעה; עם זאת, תזדקק לכרטיס אשראי חוקי כדי להירשם ולהציע.

שינויים
החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת את התקנון הזה לפי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי לפרסם הודעה מראש בעמודי האתר שונים. כל שינוי יחייב את כל המשתמשים באתר באופן מיידי.
אם יבוצעו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע שמסר המשתמש, תפורסם על כך הודעה באתר או שתישלח הודעה ישירה למשתמש הקצה.

פעילות אסורה באתר
אסורה כל פעילות הקשורה לזיוף, הונאה, הטעיה, מכירה של מוצרים גנובים או כל פעילות בלתי חוקית אחרת, לרבות הפרת זכויות של צד שלישי כגון: סימני מסחר, פטנטים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים או כל זכות קניין רוחני אחרת.
אסורה כל פעילות המהווה לשון הרע, השמצה, הטרדה, פוגענית ו/או מפרה את פרטיותו של כל אדם, כמפורט במדיניות הפרטיות של האתר.

שיפוי
במידה ומשתמש יפר את תנאי שימוש ותקנון האתר הללו, יחוייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט.
כמו כן, החברה תהיה זכאית לחשוף את כל הפרטים הידועים לה אודות המשתמשים בכל הליך משפטי ובכלל.

איזור שיפוט
בכל סכסוך העולה מתקנון זה או מהגלישה או השימוש בשירותי האתר, נתונה לבתי המשפט הישראליים המוסמכים במחוז חיפה בלבד.

המשך השימוש באתר מהווה את הסכמתך לתקנון האתר והעדכונים שלו.

על כל ספק המעוניין להקים חנות וירטואלית באתר shop.adwrks.co.il חל תקנון אתר הנ"ל וכן התנאים הבאים:

תנאי ספק/מוכר להקמה וניהול חנות ב – ADWRKS MARKETPLACE

בין: Adwrks
(להלן: "החברה") מצד אחד

ובין: הלקוח
(להלן: "ספק ו/או מוכר") מצד שני

הואיל: והחברה הינה הבעלים הרשום והבלעדי והמפעילה של אתר האינטרנט www.adwrks.co.il (וכל התת הדומיינים תחתיו) באינטרנט (להלן: "האתר" ). במסגרתו החברה מפעילה זירת מסחר מקוונת ADWRKS MARKETPLACE (להלן: “השירות”).
והואיל: הלקוח מעוניין להקים ולהפעיל חנות אלקטרונית באתר ולשכור בזאת את שירותי האתר מאת החברה;
והואיל: והשימוש בשירות ו/או הקמת החנות מקוונת באתר כפופה לתנאים אשר יפורטו בהמשך ומחויבת בהסכמת הלקוח לכל תנאיו ללא כל סייג;

לפיכך הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
בהצטרפות הלקוח כמוכר באתר Adwrks.co.il, ועם שימוש בשירותי האתר, הלקוח מאשר את תנאי השימוש שלהלן.
מבלי לפגוע בהוראות תקנון תנאי אתר, ייעודן המרכזי של תנאי השימוש הללו לוודא שימוש נאות בשירותי החברה ו/או האתר כלפי החברה ו/או משתמשי האתר.

השירות המוצע
ראשית יובהר כי הקמת חנות וירטואלית באתר כרוכה בתשלום חודשי (ללקוחות קיימים ומצטרפים חדשים בפורטל העסקים Adwrks 365 – חינם!) בתנאים המפורטים בהסכם זה ו/או בכל שינוי אשר יבוא בעתיד, אודותיו תימסר הודעה מסודרת ללקוחות החברה.
עוד יובהר, כי עצם ביצוע מכירות באתר כרוך בתשלום עמלות מכירה ע"י הלקוח ל Adwrks.co.il בהתאם למדיניות תשלום העמלות שנבחרה. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את תעריפי התשלום ואת תעריפי העמלות כאמור בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
שימוש בשירותי החברה והקמת החנות הוירטואלית כפופים להוראות והתנאים בתקנון זה.
האתר הינה פלטפורמת מסחר אלקטרוני, הדומה לקניון וירטואלי המאפשר למכור מוצר/ים או שירות/ים של צדדים שלישיים(ספקים/מוכרים) מגוונים שפעילותם מעובדת על ידי מפעיל הפלטפורמה.
הפלטפורמה תאפשר ללקוח ליצור את החנות הווירטואלית באופן נגיש וברור, תחבר את החנות עם מערכת תשלומים מאובטחת (סליקת אשראי) למכירת המוצרים באינטרנט, כמו כן ינתנו שירותי הוצאת חשבוניות אוטומטיות, ניהול מלאי והפקת מסמכים נוספים. בנוזף קיימת מערכת ניהול החנות המאפשרת הגדרת קטגוריות מוצרים, תיאור מוצרים, עלויות, משלוחים, הנחות, תנאי שימוש, הסכמים ועוד לשימוש הלקוח.
הקמת החנות (בפן הטכני) והבקשה לקבלת שירותי החברה תתבצע באופן עצמאי ע"י הלקוח וזאת ללא עלות או לחלופין ע"י הצוות שלנו בתמורה לדמי הקמה סמליים.

חיובים באתר
החיוב באתר ייעשה ע"י שימוש בכרטיס אשראי (דרך חברת סליקה PAYME) או באמצעות שימוש בחשבון PayPal .
בתום כל חודש תתבצע התחשבנות מול הלקוח בגין שימוש באתר ו/או ביצוע מכירות בו, עם פירוט העסקאות שבוצעו בחודש הרלוונטי וסך עמלות המכירה לתשלום.
החשבונות החודשיים עבור כל חודש קלנדארי יחויבו באופן אוטומטי עד לתום תקופת ההתקשרות בין הצדדים, ובהתאם למסלול הנבחר על ידי הלקוח (להלן: "מסלולי התשלום").
עמלות סליקה ותשלומים למערכת הנהלת חשבונות ישולמו בהתאם לתעריפים ותקנון חברת הסלקה או בהתאם להצעה שנשלחה בדוא"ל.
אנו נסנכרן את החנות/מוצרים של בית העסק באופן אוטומטי עם האתר בפורטל Adwrks 365 (ללקוחות קיימים).
שירותים נוספים כגון קידום מוצרי החנות בתוצאות החיפוש ופרסום מכל סוג שהוא ינתנו בתשלום נוסף ובכפוף להצעת מחיר שתישלח ללקוח.

התחייבויות והשימושים באתר
ראשית יובהר, כי כל תקנון ו/או הסכם ו/או מפרט תנאי שימוש אשר יתקבלו מהלקוח ו/או יוטמעו בחנות על ידיו (להלן: "תנאי השימוש של בית העסק") מחויבים בשמירה על קווי יסוד זהים המפורטים להלן: מסירת המוצר והחזרתו, מדיניות תשלומים וזיכויים, והכל בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ותקנותיו. הלקוחות מתחייבים לאכוף את תנאי השימוש שקבעו והכל בתום לב. הנהלת האתר שומרת על זכותה לדרוש מהלקוח לשנות את תנאי השימוש שהוא קבע ו/או פרסם בחנות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

הלקוח מצהיר כי הינו מורשה על-פי כל דין למכור את המוצרים אותם הוא מציע בחנות לרבות רשיון עסק ומתן אחריות.
הנהלת האתר אוסרת על שימוש באתר לממכר מוצרים שמכירתם מנוגדת לדין ו/או לתקנת הציבור ו/או שהושגו שלא כדין.
הלקוח מחויב לפרסם בחנות את כל פרטי ההתקשרות עם החנות שלו, לרבות טלפון, דוא"ל וכתובת פיזית(במידה וקיימת), ומחויב לעדכן אותם באופן מיידי בכל שינוי.

הקמה וניהול החנות
במסלול עצמאי(במידה והחברה תחליט על שירות כזה) כל האחריות בנושא הקמת החנות באתר, תפעולה, עדכונה, הוספת תוכן, הצגת הסחורות בה, תחזוקת החנות וכל הפעילות בה מכל סוג שהוא, לרבות מחירי המוצרים ועליות המשלוח יחולו על הלקוח בלבד, ולא תהייה לו כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה שמבהירה בזאת כי אינה מספקת שירותי תפעול אלא זכויות לשימוש בפלטפורמה בלבד.
יצוין כי בפני הלקוח עומדים מספר מסלולי חבילות הכוללים שירותי תמיכה, הקמה וניהול בתמורה לתשלום חודשי לחברה.
הלקוח מחויב לספק לקונים את המוצרים שנמכרו בדרך המסחרית הראויה והחוקית ועליו לעמוד בכל התקנים ו/או החוקים ו/או התקנות החלות במדינת ישראל על שיווק ומכירת המוצרים אותם מבקש לשווק.
הלקוח יתאר באופן מדויק את המוצר ופרטיו ללא הטעיית הקונה.
המוצרים באתר מחולקים לפי קטגוריות. על הלקוח לדאוג לתייג את המוצרים אותם הוא מפרסם תחת הקטגוריה הכי מתאימה. הנהלת האתר שומרת על זכותה לשנות את הקטגוריות של המוצרים כפי שפרסם אותם הלקוח בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
כמו כן, הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות למחוק/להקפיא באופן זמני או קבוע מוצר/ים שלא יעמדו בהתאם לדרישות שצויינו לעיל.
המחירים המוצגים באתר ע"י בית העסק חייבים להיות מדויקים וכוללים מע"מ כדין. בית העסק רשאי לגבות דמי משלוח ומסירה בתעריפים סבירים. על דמי המשלוח להופיע באתר בצורה ברורה. לא ניתן לשנות את מחיר המכירה של המוצר לאחר ביצוע מכירה על מנת שלא לפגוע בעמלה של הנהלת האתר.

אחריות פרטי משתמשים
הלקוח מתחייב לשמור על פרטיות הרוכשים שיתקשרו עימו במסגרת החנות ולא לעשות בהם שימוש לרעה.
הלקוח מתחייב לא להעביר את פרטי הרוכשים ו/או המשתמשים לצדדים שלישיים.

אחריות כלפי צדדים שלישיים
האחריות למוצרים המוצעים באתר על ידי הלקוח לרוכשים הינה בינה לבין הרוכשים בלבד, האחריות בגין האמור, חלה באופן בלעדי על הלקוח והחברה לא תהווה צד באחריות זו בשום צורה.
הלקוח ישפה ו/או יפצה את החברה לפי דרישתה הראשונה בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לחברה בגין כל טענה שיעלה נגדה צד ג` כלשהו בקשר עם השירותים ו/או המוצרים שמציע הלקוח בחנות הוירטואלית.

איסור שימוש לרעה
מובהר בזאת כי האתר מהווה פלטפורמת פרסום פרטי חנויות ומוצרים של בעלי חנויות ואינו אחראי על תוכן פרטי המוצרים המתפרסמים במסגרתו. למען הסר ספק יובהר בזאת כי אין לפרסם באתר מודעות למכירת/שיווק/השכרת/אספקת/פרסום/הפצת מוצרים ושירותים המנוגדים לחוק.
החברה לא תישא בכל אחריות נזיקית או פלילית כתוצאה מפרסום מוצר/מודעה כאמור או היענות לה והלקוח האחראי לפרסום כאמור מתחייב בזאת ולשפות ו/או לפצות את החברה בגין כל נזק שייגרם לה בהקשר זה.
החברה שומרת על זכותה לפנות במקרה הצורך לרשויות אכיפת החוק על מנת למנוע המשך פרסום של מוצרים/שירותים כאמור בסעיף זה תוך חשיפת פרטי המפרסם.
שרתי החברה ישמשו אך ורק למטרות חוקיות. כל ניסיון לשימוש לרעה במשאבי חוות השרתים, שרתי החווה, מחשבי החברה, חשבונות לקוחות החברה או כל חשבון אחר בחוות השרתים אסור בהחלט.
בכל מקרה של ניסיון לשימוש לרעה או בשימוש לרעה בזכויות הניתנות ללקוח בעת הפעלת החנות הוירטואלית באתר, תישקל בחומרה בחברה ותגרור השעיית החנות במלואה או בחלקה או סגירתה לצמיתות ללא כל התראה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ועובדיה.

פרסומות באתר
החברה אוסרת על פרסום עצמי ו/או על ידי צד שלישי באתר החנות.
פרסומי צד שלישי ייעשו רק באמצעות החברה במקומות המיועדים לכך והמוגדרים על ידי החברה בלבד.
הוספת קישורים לאתרים חיצוניים מתוך אתר החנות אסורה בהחלט, אלא אם כן ניתן על כך אישור בכתב מהחברה.

זכויות יוצרים
האתר כמו גם כל המידע המצוי בו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, כותרות, רעיונות, רשימת לקוחות, מידע שסופק ע"י המוכרים, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר הנ"ל ומוגנים בזכויות יוצרים, כמו כן מהווים קניין רוחני בלעדי של האתר www.Adwrks.co.il ו/או של החברה ו/או מי מטעמה, והנך מתחייב לשמור על זכויות היוצרים ו/או קניין רוחני ו/או זכויות אחרות על פי כל דין של האתר ו/או החברה ולהימנע מפגיעה ו/או שינוי ו/או שיבוש תכנים באתר או פגיעה בזכויות צד ג' כלשהו.
כל העתקה, צילום, שכפול בכל דרך, בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי מכני או בכל אמצעי אחר, שימוש מסחרי אינו מורשה, מלא או חלקי, אסורים בהחלט, אלא אם התקבל על כך אישור ובכתב מהנהלת האתר ו/או החברה לעשות שימוש בחומרים אלה.
חל איסור חמור על סריקת נתונים אוטומטית או ידנית מהאתר Adwrks.co.il ללא אישור מפורש בכתב מהנהלת אתר.
החברה לא תאפשר שימוש באתר לצורך ניצול זכויות יוצרים.
תמונות, קטעי שמע, סרטוני וידאו, מוזיקה, או כל חומר אחר הנושא זכויות יוצרים, אשר יועלה לאתר החברה או שיהיו אליו קישורי אינטרנט חיצוניים מבלי לקבל אישור כדין מראש, אסורים בהחלט.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בכל מידע המצוי באתר לרבות בחנויות השונות וכן לעשות בו שימוש בהתאם לצרכיה.

ניצול לרעה 
כל ניסיון לנצל לרעה או לפגוע במערכות החברה ו/או באתר ו/או חנויות ו/או לקוחות החברה אסורים בהחלט.
החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר חנויות ו/או לקוחות ו/או משתמשים מהאתר ומכל המערכות שלה ללא התראה מוקדמת באם קיים בחברה חשש ו/או סיבה להאמין כי סעיף כלשהו ו/או סעיפים בהסכם זה לא בוצעו במלואם ו/או הופרו.

אחריות
החברה תעשה כל מאמץ להפעלתם של המנגנונים השונים לאספקת השירותים באופן שוטף ותקין, אולם יחד עם זאת היא לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק שייגרם ללקוח ו/או מי מטעמו ו/או צד ג` כלשהו, כתוצאה מתקלה מכל סוג שהוא במתן השירותים על ידה, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור הפרעה זמנית או קבועה בתקשורת בכלל, ברשת האינטרנט או בשרתיה בפרט.
על החברה לא תחול כל אחריות לכל נזק אם וכאשר ייגרם ללקוח ומכל סיבה שהיא. כמו כן, על החברה לא תחול כל אחריות בגין נזקים ישירים או עקיפים אשר יהיו מנת חלקו של הלקוח, כתוצאה מעיכובים בשליחת וקבלת מידע ו\או אי הגעתו של מידע ליעד, ו\או אי הגעת המידע ליעד הנכון, ו\או כשל פנימי כלשהו, ו\או טעויות של הלקוח.
החברה אינה אחראית לגילוי כל חומר סודי או לפריצה לחשבונות לקוח הממוקמים על שרתי החברה או מערכותיה, ואף לא לשרתי הגיבוי במידה ויופעלו.
האחריות לקבלת התשלום מצדדים שלישיים, אחריות על המוצרים, שירות לקוחות ומשלוח הסחורה היא באחריות הלקוח בלבד.
החברה אינה מתחייבת בשום דרך לאחוזי רציפות השירות אותו היא מעניקה ללקוחותיה, או לשלמות הנתונים המאוחסנים על שרתי החברה או בחוות השרתים או בכל אחד ממחשבי החברה הקשורים עימה בפעילותה.
הלקוח אחראי לגיבוי תמידי של הקבצים המצויים תחת חשבונו. החברה אינה אחראית בכל צורה שהיא, למחיקתם של קבצי הלקוח מכל סיבה שהיא.
חובה על כל בעל/מנהל חנות לעדכן את תקנון החנות.
החברה אינה אחראית ללקוחותיה או לצד ג` כתוצאה מכל סיבה היכולה לפגוע בלקוח או בלקוחותיו בכל דרך.
כל המידע אודות המוצרים ו/או השירותים המופיעים באתר Adwrks.co.il/shop מסופק על ידי בעלי החנויות ובאחריותן בלבד. במידה ונתקלתם בבעיה כלשהי בנתונים המוצגים באתר, אנא צרו קשר עם הנהלת האתר בדוא"ל info@adwrks.co.il

הפסקת השירות
החברה רשאית להפסיק ו/או לסיים את מתן השירותים לפי הסכם זה ללא התראה מוקדמת מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתה, לרבות אך לא רק במקרה שלדעתה יש בהפסקת השירות תרופה לבעיית אבטחה במערכת, או כאשר השימוש באתר אינו כחוק ו/או אינו על-פי תקנון זה.
החברה אינה מחויבת לשמור נתונים וקבצים של חנות וירטואלית במהלך תקופת ההתקשרות ולאחריה.

אזור שיפוט
בכל סכסוך העולה מהסכם זה, נתונה לבתי המשפט הישראליים המוסמכים במחוז חיפה בלבד.

החלפת / החזרת מוצרים

על פי חוק הגנת הצרכן

100% רכישה בטוחה

PCI | SSL | 3D Secure

שירות מענה אנושי מהיר

טלפון | וואטסאפ | מסנג'ר

תשלום נוח בכרטיס אשראי

עד 12 תש' (3 ללא ריבית)

משלוחים מהירים לכל הארץ

עד הבית | נק' איסוף עצמי

חנות
ראשי
Sidebar
0 מועדפים
0 השוואה

עגלת קניות

סגור
דילוג לתוכן

התחבר

סגור

גלול למעלה
‎ ‎ ‎